12/4 Bandai GK Naruto series Childhood Naruto Nine Tails from JM studio

@collections55 Wegen he was still Young.#zhenduofashion #rich #naruto ♬ suono originale - Sebastiano